Proje hakkında

2015 yılının Nisan ayında yayın hayatına başlayan Socrates Dergi, Can yayınları tarafından aylık olarak yayınlanıyor. Basılı dergiye ek olarak Youtube, Spotify ve Soundcloud gibi dijital medya mecralarında da çeşitli içerikler üreten Socrates Ekibi, SHERPA ile 8 ay boyunca birlikte çalışarak Socrates Dergi web sitesinin kullanıcı deneyimi ve arabirimlerini yeniden tasarladı. Yeni web sitesinde video, podcast ve basılı dergi içeriklerini tek bir çatı altında birleştirmeyi, içeriklerin kullanıcılar tarafından kolay erişilebilir olmasını ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefledik.

İş hedefleri ve problemler

Socrates ekibi proje başında iş hedeflerini ve sistemde çözülmesini istedikleri problemlerin çerçevesini net bir şekilde çizmişti. Projenin temel iş hedefi, tasarlanacak platformun Socrates’in Youtube, Spotify gibi sosyal medya platformlarına yayılmış içeriklerini tek bir çatı altında toplamak ve kullanıcıların farklı içeriklere en kolay şekilde ulaşmasını sağlamaktı. Buna ek olarak kullanıcı deneyiminin içerik bağlamında özelleştirilebilir olması ve abonelik akışlarının iyileştirilmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyordu. Mevcut deneyimin temel problemleri ise aşağıdaki gibi sıralanıyordu:

  1. Mevcut web sitesinin Socrates'in zengin içerik yelpazesini yansıtamaması
  2. Üyelik ve abonelik süreçlerindeki kullanıcı akışlarında tamamlanamayan alt akışların olması
  3. Sosyal medyadan içerikleri tüketen kullanıcıların web sitesi içeriklerini, web sitesi içerikleri tüketen kullanıcıların ise sosyal medya içeriklerini tüketiminin düşük olması
  4. Bilgilendirme veya hızlı geri dönüş alma amacıyla, kullanıcılarla anlık etkileşime geçmeye olanak verecek kurguların yeterli olmaması.

Tasarlanacak yeni sitede Socrates’in içerik yelpazesini yansıtmayı, uçtan uca bir kullanıcı deneyimi sunmayı ve ölçeklenebilir bir sistem kurmayı hedefledik.

Problemi ve stratejiyi tanımlamak

Projeye Socrates ekibi ile birlikte proje gereksinimlerini ve öncelikli problemleri analiz ederek başladık. Analizlerimizin sonucunda keşif, fikir geliştirme ve tasarım adımlarında kullanabileceğimiz yöntemleri içeren bir UX yol haritası ürettik. Haritayı Socrates ekibi ile paylaşıp üzerinde el sıkıştıktan sonra keşif sürecimizi başlattık.

Projede izlediğimiz yol haritası Projede izlediğimiz yol haritası
Projede izlediğimiz yol haritası

Çevik geçirdiğimiz keşif sürecinde proje gereksinimlerini ve problemlerini mercek altına aldık. İşe analitik verilerin de desteğiyle kullanıcıların mevcut ve olası acı noktalarını tespit ederek başladık. Devamında benchmark analizleri ile uluslararası spor yayın kuruluşlarının tespit ettiğimiz problemlere temel yaklaşımlarını inceledik. Bulgu ve çıkarımlarımız üzerinde Socrates ekibi ile tartışarak iki katmandan oluşan deneyim stratejimizin temellerini birlikte attık. İlk katmanda Socrates'in mevcut dijital varlıklarına ve dijital yayıncılık dikeyinde çalışan uluslararası platformlarda sunulan deneyimleri tartıştığımız bir süreç geçirdik. İkinci katmanda ise Socrates'in marka kimliği ve savunucusu olduğu temel evrensel ilkeler çerçevesinde tasarlayacağımız deneyimin hangi niteliklere sahip olması ya da olmaması gerektiği konusunda tartışmalar yürüttük. Tartışmalar sonucunda vizyonumuzu dijital spor yayıncılığında beklentileri şekillendirecek bir kalite ve kullanıcı deneyimi sunmak üzerine kurguladık.

Amaçladığımız deneyime ulaşmak üzere Strateji Kanvasında dört ana aksiyon belirledik:

  1. Socrates’in geniş içerik yelpazesini tek çatı altında birleştirerek tüketimi ve içinde dolaşması kolay bir sisteme oturtmak
  2. Dijital dergi deneyiminin mobil kullanıcı odaklı olarak sıfırdan tasarlanması
  3. Abonelik ve üyelik kurgularının yeniden bütüncül olarak ele alınarak tasarlanması
  4. Kullanıcılar için içerik bazında özelleştirilmiş bir deneyim kurgulamak

Socrates’in mevcut kuruluş ilkelerini de göz önünde bulundurarak, tanımladığımız aksiyonları gerçekleştirirken bize yol gösterecek temel ilkelerimizi “Cesur“, “Yenilikçi“, “Erişilebilir“, “Kapsayıcı“, “Değerli“ ve “Hümanist“ olarak belirledik.

Aksiyonları ve yol gösterecek temel ilkelerimizi tanımladığımız keşif sürecinde iş hedefleri ve problemler için “ne“ yapacağımızın ve “neden” yapacağımızın cevaplarını şekillendirmiş olduk. Projenin devamında “nasıl” sorusuna çözümler yaratabilmek için fikir geliştirme sürecinin ilk adımı da olan kullanıcı hikayelerini kurgulamaya başladık.

İçeriği kurgulamak

Fikir geliştirme sürecinin ilk adımı olan kullanıcı hikayelerinde, stratejimizdeki ana aksiyonların yeni oluşturduğumuz kurguya “nasıl” yansıyacağı üzerinde çalıştık. Hikayeleri oluştururken sistemin mevcut yapılarının sunduğu özellik yelpazesini göz önünde bulundurarak iş hedefleri, keşif sürecindeki araştırma çıktıları, hazırladığımız strateji ve hedef kullanıcıların kullanım alışkanlıklarından yola çıktık. Ziyaretçi, üye ve abone olmak üzere 3 farklı kullanıcı tipi için her adımında kullanıcıları merkeze alan ve her bir kullanıcı tipi için en iyi deneyimi sunacak bütünsel bir yapı oluşturmayı hedefledik. Oluşturduğumuz kullanıcı hikayelerini proje sahibi ve yazılım ekibi ile birlikte önceliklendirerek proje planlamamızı tamamladık.

Kullanıcı hikayelerinin ardından tasarlayacağımız işlevlerin sahnesi olacak kategori ağacı ve navigasyon kurgularını oluşturduk. Ürettiğimiz çıktılarda tasarlayacağımız platform farklı içerik türlerini de barındıracağı için kullanıcıların ilgilendikleri içeriklere zahmetsiz ulaşmalarını ve ilgilecenekleri içerikleri keşfetmelerini sağlamak ana hedeflerimiz arasındaydı. Kategori ağacını oluştururken Socrates ekosistemindeki bütün içerikleri gruplandırarak kullanıcıların zihinsel modellerine uyacak şekilde sınıflandırdık. Sınıflandırdığımız içeriklerin başlıklarını ana navigasyonda konumlandırdık. Navigasyon için temel kararlarımızdan biri kullanıcıya içerik tipi ve konu başlığına göre iki katmanlı bir yapı sunmaktı. Bu kararımız navigasyonda “Oku”, “İzle”, “Dinle” gibi temel içerik tipi başlıkları ile basketbol, futbol, bisiklet gibi konu başlıklarının beraber konumlandırılması ile yansıma buldu.

Navigasyon Navigasyon
Navigasyon

Kategori ağacı ve navigasyon kurguları ile temelini oluşturduğumuz bilgi mimarisi çerçevesinde içeriklerin sayfa içinde kullanıcılara ne şekilde ve hangi sırayla sunulacağına karar verdik. Bunu yaparken hem kapsamlı içeriklerin etkin tüketimini hem de farklı içeriklerin keşfini sağlamaya odaklandık. Kullanıcıların ilgilendikleri konu, program ve içerik üreticisiyle kolaylıkla buluşmasını, böylelikle hem ilgilendikleri içeriklerden haberdar olmalarını hem de ilgilenebilecekleri içeriklerle karşılaşmalarını karmaşık algoritmalar olmaksızın sağlayabilecek yalın ve etkin bir yapı kurguladık.

İlgi alanları İlgi alanları
İlgi alanları

Hem içerik türlerini hem de konu ve yazar gibi temel tanımlayıcı unsurları yansıttığımız etiket yapısı kullanıcılar için takip edilebilir ve deneyimlerini özelleştirebilecekleri bir akış oluştururken, sistemdeki içeriklerin gruplanabilir ve yönetilebilir olmasını sağladı.

Sistemin genel yapısını ve içeriğin ön planda olduğu sayfaların bilgi mimarisini oluşturduktan sonra kullanıcı aksiyon ve akışlarının öne çıktığı üyelik ve abonelik kurguları için kullanıcı ve sistem akışlarını oluşturmaya başladık.

Kullanıcı akışlarını tasarlarken, kullanıcıya sistemin her adımında destek olmaya, hedefine en hızlı ve kolay şekilde ulaştırmaya odaklandık. Akışlarda olası bütün senaryoları çalışarak, sistemde açık uç bırakmamayı hedefledik. Bu çıktılar sayesinde kullanıcı deneyiminin aksiyon bazlı parçalarını haritalandırarak gerekli teknik altyapıyı tartışabileceğimiz zemini oluşturduk.

Kimliği yansıtmak

Projedeki en önemli aşamalardan biri, henüz tüm içerikleri barındıran dijital bir evi olmayan Socrates'in basılı marka kimliğinden yola çıkarak dijital bir tasarım kimliği inşa etmekti. Basılı dergide yaratılan görsel dünyayı web sitesine olduğu gibi uyarlamak yeterince kapsayıcı bir çözüm olmayacaktı çünkü web sitesinin farklı dinamikleri ve etkileşim ihtiyaçları vardı. Bu soruna çözüm bulmak için Socrates'in kimliğini deşifre ettik. Deşifremizin özünde sokağın dilini yadsımadan entelektüel olabilen, güncel olayları zamansız içerikleriyle destekleyen, profesyonel iş ahlakını amatör ruhuyla harmanlayan; yani zıt gözüken nitelikleri etkin ve organik olarak bir arada sunabilen bir yapı gördük. Marka logosuna kadar sirayet etmiş olan bu zıt niteliklerin harmanlanmasını, kullanılan dil, temel form ve yerleşimlere yansıtarak dijital yayıncılığın gerektirdiği esneklik, modülerlik gibi nitelikleri de karşılayacak, hem canlı hem de sakin bir görsel dil kurguladık.

Ana sayfadan bir bölüm Ana sayfadan bir bölüm
Ana sayfadan bir bölüm

Oluşturduğumuz dili, içerik özelliklerini ve mevcut kullanıcı alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak tasarladığımız mobil ve masaüstü cihazlar için çalışabilecek, ölçeklenebilir modüllerle destekledik. Böylelikle yeni spor branşları ya da içerik formatlarının da sürtünmesiz bir şekilde mevcut yapıya entegre olabilmesinin önünü açtık. Oluşturduğumuz modüler yapıların ana sayfa ve listeleme sayfalarındaki iz düşümlerinde görsel ağırlıklı yapılar kullanırken, içeriklerin detay sayfalarında içeriğin ön planda olduğu yalın görünümler yarattık. Modüler yapıları bir araya getirerek kullanıcı odaklı deneyim stratejimizi, Socrates’in özgün karakteriyle yansıtan kullanıcı arabirimleri ürettik. Web sitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için arabirim kütüphanesini (UI Library) Socrates ve yazılım ekibine teslim ederek projeyi tamamladık.

Socrates ekibiyle omuz omuza üreterek oluşturduğumuz Socrates Dergi web sitesi tasarımları, projedeki yazılım partnerimiz Atölye15 tarafından özenle geliştirildi. Kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren, ölçeklenebilir, uçtan uca bir deneyimi hedeflediğimiz yeni Socrates Dergi web sitesi artık yayında!

Can Öz
Can Öz

Socrates Dergi Genel Müdürü

Hızlılar, dürüstler, yetenekliler ve işin çok iyi olmasını
sağlamak konusunda takıntılılar. 10/10.