Gizlilik ve Veri Güvenliğinin Kullanıcı Deneyimine ve Dönüşüm Oranlarına Etkisi

SHERPA olarak, “Pandeminin panzehiri, boş durmamak, üretmektir” şiarıyla 2020’yi 2021’e bağlayan dönemde her geçen gün daha fazla kanalda, artan bir hacimle paylaşmaya devam ettiğimiz kişisel verilerimizin güvenliği ve onun kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisini araştırdık.

Türkiye’de İnternet Alışverişi Deneyimi Kullanıcı Araştırması Raporu 2019

Ülkemizde internet kullanıcılarının giderek yaygınlaşan alışveriş deneyimleri üzerine yürüttüğümüz araştırmalardan elde ettiğimiz verileri ve karşılaşılan problemlere yönelik ürettiğimiz çözüm önerilerini bu raporda bir araya getirdik.

Türkiye UX Pazar Araştırması 2018

Tasarım süreçlerinin temel taşı kullanıcı deneyimi, yakın geçmişte geri planda kalmış olsa artık hiç olmadığı kadar gündemde. SHERPA ekibi olarak, geçen yıl deneyim tasarımı hizmetlerinin pazardaki güncel durumunu belirlemek ve bu hizmetleri daha verimli hale getirebilmek hedefiyle hazırladığımız araştırma raporumuzun güncel verilere dayalı 2018 edisyonunu yayınladık.

Türkiye UX Pazar Araştırması 2017

Kullanıcı deneyiminin sürekli daha da önem kazandığı ve kullanıcının değerinin hak ettiği gibi günden güne daha da arttığı günümüzde, deneyim tasarımı hizmetlerinin pazardaki güncel durumunu belirlemek ve bu hizmetleri daha verimli hale getirebilmek hedefiyle yaptığımız araştırmalar sonucunda edindiğimiz verileri içeren bir rapor hazırladık.