Online Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi

Danışman: DAM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ [kısaca “DAM”]
Adres: Bağdat Cad. Öncü Sok. Büyükhanlı Sitesi B1 Blk.N.2/1 K.10/26-27 Suadiye, İstanbul
Ticaret Sicil: 734511
Mersis No: 0269040971600015
Vergi D.: Erenköy 2690409716
MÜŞTERİ: DAM’ın sunduğu hizmeti alacak olan taraftır. [“MÜŞTERİ”]

ÖNEMLİDİR:
Bu sözleşmeyi kabul edip onaylayarak hizmet şartlarını kabul etmiş olmaktasınız.

MÜŞTERİ, markası, ürünü ya da hizmeti hakkında kısaca bilgi verdiği ve ayrıca neye çözüm aradığını üç soru halinde belirttiği: https://sherpa.digital/ux-strategy-call uzantılı web sitesi üzerindeki başvuru formunu eksiksiz ve gereği gibi doldurup DAM’ dan detayları işbu Sözleşmede ve ilgili web sitesinde izah edilen bir online danışmanlık hizmeti talep etiğini;

DAM da MÜŞTERİNİN başvurusunu tüm içeriği ile değerlendirdikten sonra talep edilen bu danışmanlık hizmetini verip veremeyeceğine karar verebileceğini ve MÜŞTERİNİN başvurusunu ancak bu belirlemeden sonra kabul edebileceğini, sadece başvuru yapılmasının DAM’ ın başvuruyu kabul ettiği ya da edeceği manasına gelmediğini;

karşılıklı olarak beyan ve kabul ederler.

ÖNEMLİDİR:
Her iki taraf da işbu Sözleşmenin MÜŞTERİ’nin başvurusunun DAM tarafından kabul edilmesinden sonra akdedilip kurulmuş olacağını karşılıklı olarak kabul ve beyan ederler.

 1. MÜŞTERİ kendisiyle sözlü ve yazılı iletişim kurulabilmesi için sistem üzerinden oluşturduğu başvuru formunda ticari unvanını, telefon numarasını ve e-posta adresini belirtir.
 2. DAM, MÜŞTERİ’nin gönderdiği başvuru formunu detayı ile incelendikten sonra danışmanlık hizmeti verebileceğine karar verirse MÜŞTERİ’nin başvurusunu “kabul” ettiğini başvuru formundaki e-posta hesabına göndereceği bir yazı ile bildirir.
 3. DAM ayrıca aynı e-posta içinde ya da farklı bir e-posta ile; işbu Sözleşme hükümlerinin içeriğini doğrulayan teyit mektubunu ve MÜŞTERİNİN hizmet bedelini işbu Sözleşme gereği peşin olarak ödeyebilmesi için www.iyzico.com tarafından yönetilip korunan bir linki MÜŞTERİYE iletir.
 4. ÖNEMLİDİR:
  MÜŞTERİ, işbu Sözleşme ile yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan teyit mektubunu aldığı tarihten itibaren SEKİZ GÜN içinde itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan Sözleşmeye ve açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.

  ÖNEMLİDİR:
  MÜŞTERİ, işbu Sözleşme gereği hizmet bedelini DAM’a peşin olarak ödemekle yükümlü olup bu ödeme yapılmadığı sürece DAM’ın bu Sözleşmeden dolayı hiçbir yükümlülüğü doğmaz.

 5. MÜŞTERİ’nin ödemeyi yapmasının ardından DAM, MÜŞTERİ ile iletişime geçerek kararlaştırılan ilgili günü ve saati teyit etmesi için MÜŞTERİ’ye takvim daveti gönderir.
 6. MÜŞTERİ, kendisine gönderilen günü teyit etmediği gibi yukarıdaki hükme göre yazı içeriğine süresinde itiraz da etmezse DAM’ın gönderdiği e-posta içeriğinde geçen “taraflarca kararlaştırılmış” günle her iki taraf da bağlı olur. MÜŞTERİ, DAM’dan e-postada belirtilen gün ve saatte dışında bir tarih belirlemesini isteyemeyeceği gibi ödediği tutarın iadesini de isteyemez; herhangi bir kaybının giderilmesini ya da başkaca herhangi bir talepte bulunamaz; işbu Sözleşmeden dönemez ya da herhangi bir şekilde sonlandıramaz.
 7. DAM başvuru formunda geçen sorulara vereceği cevapları da içeren online danışmanlık hizmetini Zoom Video Communications, Inc. tarafından sunulan Zoom aracı üzerinden internet bağlantısı ile erişilip canlı bir video görüşmesi şeklinde ve “60” dakika ile sınırlı olarak verecektir. Danışmanlık hizmet bedeli tek bir sefer için 5100 TL (beşbinyüz) + KDV şeklinde olup önceki hükümlerde belirtildiği şekilde peşinen tahsil edilir.
 8. DAM taraflar arasındaki görüşmeyi, Sözleşme dışı üçüncü kişi firmaların [yabancı menşeli ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik olmayan] internet vasıtasıyla karşılıklı ve online görüşme imkanı sağlayan sistem ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirecek ve bu sistem ve uygulamaların izin verdiği ölçü ve şekillerde eş zamanlı olarak DAM’a ait cihazlar üzerinde lokal olarak ya da üçüncü kişi firmalara ait sunucular üzerinde kayda alıp bu kayda MÜŞTERİ’nin ulaşabilmesi için görüşmeden sonra elektronik posta hesabına bir link gönderecektir.
 9. DAM bu Sözleşme ile hiçbir şekilde üçüncü kişilere ait sunuculara MÜŞTERİ’nin dilediği zaman ve sürekli olarak ulaşmasının sözünü vermemekte olup böyle bir borcu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Her iki tarafın da bahsi geçen link aracılığı ile videoya ulaşabilmesi ancak bahsi geçen üçüncü kişi firmaların buna izin verdiği ya da herhangi bir teknik aksaklık yaşamadıkları sürece mümkün olacaktır.

  Bu doğrultuda MÜŞTERİ, DAM’ın bu Sözleşme konusu görüşmenin [eserin ve icrasının] “tespitini” yapmaya [işaretlerini, seslerini, görüntülerini, ses ve görüntü temsillerini görüntülenebilecek, duyulabilecek, görülebilecek, anlaşılabilecek, seyredilebilecek, çoğaltılabilecek, iletilebilecek, dağıtılabilecek, aktarılabilecek, yayılabilecek, yüklenebilecek, nakledilebilecek, yeniden nakledilebilecek, yayınlanabilecek... vesair işlevlere sahip araçlara (şerit, band, sunucu vesair dijital sistemler... gibi ortamlar ve bunların türevleri... gibi) çekerek, alarak, kaydederek işbu icra ve yayınların (filmlerin) ilk ve sonraki tespitlerini yapma] eş zamanlı olarak kayda alıp sonradan dilendiğinde ulaşılabilecek ve istenildiği kadar izlenebilecek bir video kaydı haline getirerek “işlemesine” [yani film haline getirme ve filmi çoğaltma, yayma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla iletme, yayınlama, nakletme, yeniden nakletme... vs müsait hale getirmek için gerekiyorsa amacın gerektirdiği her türlü nitelik ve nicelikte derleme, toparlama, tertipleme, düzenleme, şekilleme, uyarlama, aranje ve adapte etme… gibi], “çoğaltmasına” [örneğin, yukarıda anlatıldığı şekilde üçüncü kişi firmaların sunucularına yüklemesine, kaydetmesine, buralarda bulundurmasına ve depolamasına, buralardan indirilmesine, bu sunuculara ve kayda sonradan üçüncü kişinin izin ve imkan sağladığı sürece gerek DAM’ın ve DAM’ın tüm çalışanlarının ve gerekse de MÜŞTERİ’nin ulaşmasına... gibi] ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla iletmesine, [örneğin sunucu üzerindeki video kaydına MÜŞTERİ’nin erişebilmesi için sunucu ile erişimi sağlayacak bir linkin MÜŞTERİ’nin e-posta adresine gönderilmesi... gibi] [Türkiye Cumhuriyeti dışını da kapsayacak şekilde] izin ve yetki vermekte ve bu doğrultuda eserin ve icrasının tespitini yapmaya, hem eser hem icrası üzerindeki işleme, çoğaltma ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla iletmesine yönelik mali hak ve yetkilerini bedelsiz olarak DAM’ a devrettiğini beyan ve kabul etmektedir.

 10. DAM bunlardan başka ayrıca online danışmanlık hizmetini verdiği tarihten itibaren BİR HAFTA süreyle ve görüşmeye konu olan kapsam ile sınırlı olmak üzere “sadece e-posta üzerinden” MÜŞTERİ’nin sorularına üç iş günü içinde yanıt verecektir. Bu yanıtlar sadece cümlelerden ibaret olacak ve herhangi bir görsel, çizim, resim, üretim... ve benzerlerini içermeyecektir. DAM, vereceği yanıtların iletilen soru veya sorunlara kesin çözüm sağlayacağını taahhüt etmez.
 11. Bir mahkeme kararı veya kanun hükmü gereği ya da taraflarca yapılacak bir anlaşmaya istinaden DAM’ın www.iyzico.com aracılığı ile tahsil ettiği danışmanlık bedelini tutarı iade etmesi gerekirse bahsi geçen sözleşme dışı üçüncü kişinin DAM’dan tahsil ettiği hizmet aracılık bedeli haricindeki tutar MÜŞTERİ’ye ödenir.
 12. Taraflar, bütün uyuşmazlıklarda bu Sözleşme metnine ilaveten ayrıca taraflar arasındaki elektronik postaları ve mesajları, otomatik gelen giden iletileri, hizmetlerin sunulduğu web siteleri üzerindeki kayıt ve dolaşım verilerini ve bunların tutulduğu her türlü veri tabanı kayıtlarını yazılı delil olarak kabul etmişlerdir.
 13. Bu Sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde sadece İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri görevli ve yetkili olup uyuşmazlığa sadece Türk Hukuku uygulanır.